Acord prelucrare date

Acord prelucrare date

Acord prelucrare date


Stimate Vizitator, Stimate Partener,

Totdeauna siguranța datelor tale este importantă pentru noi. Te informam și pe această cale că respectăm Regulamentul UE pentru Protecția datelor în vigoare de la 25.05.2018 și iti confirmăm că datele tale cu caracter personal sunt în siguranța la gregor.ro

Adică nume, prenume, email, număr de telefon și alte date pe care le completezi în formularele noastre sunt folosite doar pentru transmiterea de comunicări, înregistrarea , confirmarea și finalizarea de comenzi, contracte, facturi, notificari de plată, oferte, informări, date cu acordul tau de fiecare data când legea impune acest lucru, in conformitate cu înscrisul de mai jos:

 

ACORD

Pentru ca SC GREGOR PROVEST SRL, cu sediul în Jud. Bistrița Năsăud, loc. Bistrița, str. Aviator Mihai Berbecariu, Nr. 4A, înregistrată la RC Bistrița sub numărul J06/205/1993, CUI RO3536780, legal reprezentată de George Tudosa – Administrator, în calitate de operator de date cu caracter personal și beneficiar al prezentului ACORD, să-mi prelucreze datele cu caracter personal.

I. Obiectul acordului:

Prezentul ACORD aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor cu caracter personal ale subiectului.

II. Datele colectate de la subiect sunt urmatoarele:

  • Nume, prenume și adresa – pentru adresare și contact.
  • Adresa de e-mail – pentru transmiterea de comunicări, confirmare comenzi, contracte, facturi, notificari de plată, oferte, informari.
  • Nr. de Telefon – pentru transmiterea de comunicari, confirmare comenzi, notificări de întarziere, oferte, informari.

III. Scopul în care va fi utilizat acordul:

Datele care fac obiectul prezentului acord vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

  • Derularea relațiilor contractuale: emiterea și confirmarea de comenzi on line, prin mail sau telefonic, semnarea contractelor și actelor adiționale, a facturilor, transmitere de documente, pliante, materiale publicitare, ridicarea produselor achiziționate.
  • Transmiterea de newsletter de prezentare a ofertelor comerciale/serviciilor/produselor companiei.
  • Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor comerciale/serviciilor/produselor companiei.

IV. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și are are dreptul de a solicita:

  • informarea și consultarea informațiilor vizate.
  • actualizarea informațiilor vizate.
  • ștergerea informațiilor vizate.
  • restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

V. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil până la retragerea sa.